Прізвище

Ім'я

По батькові

Podlozhka-12.png

ВИКОНРОБ

Загальнобудівельні, ремонтно-оздоблювальні та будівельно-монтажні роботи

Спеціалізовані роботи (інженерні мережі, комунікації, системи, тощо)

Сертифікат АР № 000000

Член «Будфахівець» ГО

1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю закріпленої будівельної ділянки.

2. Забезпечує виконання виробничих планів по введенню об'єктів в експлуатацію у встановлені терміни і виконанню будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт за всіма кількісними і якісними показниками з дотриманням проектів виробництва робіт.

3. Організовує виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до проектної документації, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів.

4. Забезпечує дотримання технологічної послідовності виробництва будівельно-монтажних робіт на ділянці.

5. Здійснює заходи щодо підвищення рівня механізації робіт, впровадження нової техніки, удосконалення організації праці, зниження вартості будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, економного витрачання матеріалів.

6. Проводить роботу з поширення передових прийомів і методів праці.

7. Забезпечує отримання технічної документації на будівництво об'єктів.

8. Складає заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їх ефективне використання.

9. Веде облік виконаних робіт, оформляє технічну документацію.

10. Бере участь у здачі закінчених будівництвом об'єктів, окремих етапів і комплексів робіт на об'єктах, які будуються.

11. Готує фронт робіт для субпідрядних (спеціалізованих) організацій і бере участь у прийманні від них виконаних робіт.

12. Оформляє допуски на право виконання робіт в охоронних зонах.

13. Встановлює майстрам виробничі завдання за обсягами будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, контролює їх виконання. Інструктує робітників безпосередньо на робочому місці з безпечних методів виконання робіт.

14. Забезпечує застосування технологічного оснащення (лісів, риштовання, захисних пристосувань, кріплень стінок котлованів і траншей, підкосів, кондукторів та інших пристроїв), будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту працюючих.

15. Стежить за дотриманням норм перенесення ваги, чистоти і порядку на робочих місцях, в проходах і на під'їзних шляхах, правильним утриманням та експлуатацією підкранових колій, забезпеченням робочих місць знаками безпеки.

16. Стежить за дотриманням норм перенесення ваги, чистоти і порядку на робочих місцях, в проходах і на під'їзних шляхах, правильним утриманням та експлуатацією підкранових колій, забезпеченням робочих місць знаками безпеки.

17. Організовує приоб'єктне складське господарство та охорону матеріальних цінностей.

18. Контролює стан техніки безпеки і вживає заходів з метою усунення виявлених недоліків, порушень правил виробничої санітарії, дотримання робітниками інструкцій з охорони праці.

19. Забезпечує дотримання працівниками виробничої та трудової дисципліни, вносить пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на порушників.

20. Надає допомогу раціоналізаторам.

21. Організовує підвищення кваліфікації робітників і проводить виховну роботу в трудовому колективі.

Об'єкти будівництва класу наслідків (відповідальності) - СС1, СС2, СС3

+ 380-00-000-0000

imya@e-mail.com