ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Сайт Mytheme.top

 • це неформальна спільнота сертифікованих фахівців будівельної галузі України (експерти, архітектори, инженери-проектувальники, інженери технічного нагляду за будівництвом) та інші.
 • це персональні портфоліо сертифікованих фахівців,  дійсних учасників професійних об’єднань таких як “Всеукраїнська громадська організація “Асоціація експертів будівельної галузі”, “Всеукраїнська громалська організація “Гільдія проектувальників у будівництві”, “Всеукраїнська громалська організація “Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури”, “Національна спілка архітекторів України”.

Наша адреса: https://mytheme.top

 • Адреса web-сторінки для фахівців будівельної галузі  України, які бажають долучитись до нашої неформальної спільноти 

Загальні положення

 • «Публічна оферта», «Правила», «Політика конфіденційності» (далі — Оферта) є Угодою приєднання (далі — Угода) та добровільного  використання Користувачами сервісу www.mytheme.top (далі — Веб-сайт),  свідчать про приєднання кожного окремого Користувача до цієї Угоди повністю та підтверджують його згоду з наведеними нижче умовами.
 • Принцип роботи сервісу є оглядовий/просмотровий.
 • Користувачі сервісу  мають можливість  відвідувати сторінки веб-сайту www.mytheme.top без внесення  реєстраційних даних і не розкриваючи особистої персональної інформації.
 • З метою встановлення контактів з іншими Користувачами веб-сайту, або отримання від них додаткової інформації, або з будь-якою іншою метою,   «Користувач» сервісу на свій особистий ризик надає персональні дані та будь-яку іншу персональну інформацію на адресу інших Користувачів сервісу.
 • Інформація яка висвітлюється на веб-сторінках сайту www.mytheme.top для огляду Користувачами  надається виключно на підставах добровільної згоди правовласників первинної вихідної інформації.
 • Сервіс забезпечує початок висвітлення, або публікацію інформації  в термін від 3-х до 72-х годин від дати та часу надання Користувачем первинної  інформації на адресу сервісу згідно з умовами “Оферти”, якшо не передбачено інше.
 • Відповідальність за надання коректної та правдивої інформації відноситься до Користувача сервісу.
 • Уповноважений технічний персонал сервісу Веб-сайту www.mytheme.top здійснює попередню перевірку вихідних даних наданих Користувачами, які за “Оферти” надають первинну інформацію за напрямками роботи сервісу. В разі встановлення невідповідності даних, сервіс відхиляє інформацію Користувача без будь-яких коментарів.