ІНЖЕНЕРИ-

ТЕХНАГЛЯДУ

Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд

Технічний нагляд за будівництвом доріг

1. Реєстрація, підписка в ДАБК при отриманні «Дозволу на початок будівництва».

2. Контроль якості робіт (дотримання вимог СНиП, державних стандартів (ДБН), технології виробництва робіт).

3. Технагляд над відповідністю виконуваних будівельно-монтажних робіт і застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання затвердженим проектним рішенням.

4. Приймання виконаних робіт з підписанням відповідних актів (прихованих робіт, випробувань, проміжного приймання відповідальних конструкцій будівель і споруд).

5. Технічний нагляд і Фотофіксація: прихованих і інших робіт, поточного стану об'єкта. Надання результатів, як в друкованому, так і в електронному вигляді.

6. Фіксація виявлених при огляді виконаних робіт відхилень від робочих креслень, від технології виробництва будівельних робіт, від діючих СНиП, ГОСТ, ДБН, в журналі виконання робіт, а також визначення термінів усунення виявлених відхилень.

7. Перевірка відповідності обсягів фактично виконаних робіт і пропонованих до оплати.

8. Контроль відповідності обсягів робіт та строків робіт умовам договору та календарному графіку будівництва.

9. Ведення накопичувальної відомості по виконаним обсягам робіт.

10. Технагляд комплектності та правильності ведення виконавчої документації, в тому числі оцінку достовірності геодезичних виконавчих схем виконаних конструкцій з вибірковим контролем точності положення елементів.

11. Складання переліків необхідної виконавчої документації по видам робіт.

12. Перевірка наявності у виконавця робіт документів про якість на застосовувані їм матеріали, вироби та обладнання.

13. Ведення вхідного контролю проектної документації.

14. Підготовка зауважень і контроль їх усунення.

15. Контроль виконання приписів органів державного нагляду і місцевого самоврядування.

16. Участь в нарадах з будівництва та проектування об'єкта.

Об'єкти будівництва класу наслідків (відповідальності) - СС1, СС2, СС3

Провідний інженер технагляду - об'єкти будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3

Інженер технагляду 1 категорії - об'єкти будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2

Інженер технагляду 2 категорії - об'єкти будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1