Прізвище

Ім'я

По батькові

Podlozhka-12.png

Технічний нагляд за будівництвом

Інженер технагляду 1 категорії

Технагляд за будівництвом об'єктів архітектури

Технагляд за будівництвом доріг

Сертифікат ГП № 000000

Сертифікат ГП № 000000

Член ВГО «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури»

Член «Будфахівець» ГО

Проводить перевірку:

- наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта, — технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

- відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

- відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;

- виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

1. Облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

2. Огляд та оцінка результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;

3. Повідомляє підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

4. Оформлює акти робіт, виконаних з недоліками;

5. Участь у проведенні перевірки:

- робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам;

- органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

Об'єкти класу наслідків (відповідальності) СС1 та СС2

+ 380-00-000-0000

imya@e-mail.com