Тех­нічне керівництво проектно-вишукувальними роботами.

Основний напрямок - пожежна, охоронна та техногенна безпека, тощо

Комплексна перевірка окремих розділів або частин проектної та іншої документації, перевірка технічного стану та експлуатаційних властивостей будівель та споруд.

Розробка та управління розробкою необхідних тех­ніко-економічних обгрунтувань та розрахунків, в тому числі об­сягів будівельно-монтажних робіт, визначенням кошторисної вартості будівництва, необхідного складу та кількості обладнання, виробів і мате­ріалів, тощо.

Розробка та проектування:

автоматичних систем водяного, пінного, газового, порошкового, аерозольного, пожежогасіння;

систем пожежної сигналізації; систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;

систем протидимного захисту; блискавкозахист; внутрішніх протипожежних водопровідів;

систем контролю довибухонебезпечних концентрацій газу.

А також - ідентифікація об'єкта підвищеної небезпеки; розробка планів ліквідації аварійних ситуацій; розробка проектів та систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей.

Авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів

Захист проекту в організаціях та органах експертизи.

Об'єкти будівництва класу наслідків (відповідальності) - СС1, СС2, СС3

+380 57 719 48 01

kp.khss@gmail.com